Gebruik asseblief Google Chrome om toegang te verkry tot hierdie
diensrooster. Die uurlikse opskrifte sal nie op die regte lyne verskyn
as die tabel grootte verklein word in Internet Explorer nie.

HA2 Diensrooster Maart 2019

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 Vry 1 Mar FH Christel Suné Annette Ounie ES
 Sat 2 Mar ES CS Christel FH ES
 Son 3 Mar ES KC CS ES
 Maan 4 Mar ES Christel Suné Annette Jan
 Dins 5 Mar ES Martie Joey KC Arno CS
 Woen 6 Mar CS Martie Annette FH Arno ES
 Don 7 Mar ES Martie Joey FH Abel FH
 Vry 8 Mar FH Christel Suné Annette Ounie ES
 Sat 5 Mar ES CS Christel FH ES
 Son 10 Mar ES KC CS ES
 Maan 11 Mar ES Christel Suné Annette Jan
 Dins 12 Mar ES Martie Joey KC Arno CS
 Woen 13 Mar CS Martie Annette FH Sybrandt ES
 Don 14 Mar ES Martiel Joey FH Abel FH
 Vry 15 Mar FH Christel Suné Annette Ounie ES
 Sat 16 Mar ES CS Christel FH ES
 Son 17 Mar ES KC CS ES
 Maan 18 Mar ES Christel Suné Annette Jan
 Dins 19 Mar ES Martie Joey KC Arno CS
 Woen 20 Mar CS Martie Annette FH Arno ES
 Don 21 Mar ES Martie Joey FH Abel FH
 Vry 22 Mar FH Christel Suné Annette Ounie ES
 Sat 23 Mar ES CS Christel FH ES
 Son 24 Mar ES KC CS ES
 Maan 25 Mar ES Christel Suné FH Jan
 Dins 26 Mar ES Martie Joey KC Arno CS
 Woen 27 Mar CS Martie Annette FH Sybrandt ES
 Don 28 Mar ES Martie Joey FH Abel FH
 Vry 29 Mar FH Christel Suné Annette Ounie ES
 Sat 30 Mar ES CS Christel FH ES
 Son 31 Mar ES KC CS ES